CONTACT US

Guangzhou Head Office

Guangzhou Taishi Freight Co., LTD

Address:No.3, Guanghua Road, Baiyun District, Guangzhou city, Guangdong Province, China

Contact: Miss Gong

Phone:18602028556 、020-86053337

Email:cws@gztaishi.com

Guangzhou Branch

Guangzhou Taishi International Logistics Branch

Address:Room 3102, Yunjinghui, Hongding Building, Yuncheng East Road, Baiyun District, Guangzhou

Contact: Miss Yang

Phone:13826017108、 020-86358611

Email:ts_int@gztaishi.com

Shenzhen Company

Shenzhen Taishi Cross-border E-commerce Supply Chain Co., LTD

Address:101, Building A12, Fuwei Second Industrial Zone, Bao 'an District, Shenzhen

Contact: Mr. Lai

Phone:0755-23572785

Email:tsbk@gztaishi.com

Follow us on WeChat

WeChat

BUS ROUTE

Guangzhou Head Office:

No.3, Guanghua Road, Baiyun District, Guangzhou city,

Guangdong Province, China

BUS:123 Road 124 oad 125 Road

Xia Mao bus station

Guangzhou Branch:

Room 3102, Yunjinghui, Hongding Building, Yuncheng

East Road, Baiyun District, Guangzhou

BUS : 123 Road 124 Road 125 Road

Bai Yun Park Bus Station

Subway : Line 2 Baiyun Park Metro Station Exit B

Shenzhen Company:

101, Building A12, Fuwei Second Industrial Zone, Bao 'an

District, Shenzhen

BUS : M419 Road 338 Road 615 Road

Yong Fu Bus Station

Subway : Line 1 Hourui Metro Station Exit B